Kailashia xizangensis

Genus: 
Author in brackets: 
Author: