Hohenackeria bupleurifolia

Genus: 
Author: 
Synonyms: 
Valerianella exscapa Sveven, Hohenackeria exscapa (Steven) Koso-Pol.